Jak duży powinien być wazon?

Wazon doskonały
Problem dopasowania wazonu do bukietu jest przez Pokon & Chrysal nazywany „The Best Match” tj. „najlepsze dopasowanie”, najlepszy mariaż pomiędzy bukietem i wazonem. Istnieje logiczny związek pomiędzy rozmiarem, długością i wagą bukietu a optymalnym rozmiarem i długością wazonu, tak aby bukiet:

fot. materiały prasowe

– był utrzymany w pozycji pionowej
– miał odpowiednią ilość wody przez co najmniej tydzień
– działał jako przeciwwaga dla kwiatów
– żeby osiągnąć zamierzony efekt wizualny.
Floryści twierdzą, że wysokość wazonu powinna stanowić 40-60% długości bukietu.

Ankieta wśród klientów
W kilku, przeprowadzonych wśród klientów, ankietach poprosiliśmy o dopasowanie wybranych bukietów do wazonów oraz o oszacowanie zawartości wazonu i procent pojemnści wazonu wypełnionego wodą.

Ogólne konkluzje z ankiety są następujące:
– Klienci nie mają problemów z oszacowaniem pojemności wazonu z 1-2 litrami wody. Jednak poniżej 1 litra i powyżej 2 litrów ich oceny były nieodpowiednie.
– Nawet najmniejsze bukiety były umieszczane w wazonach o pojemności minimum 0,8 litra, a przeważnie w większych
– Średnia pojemność wazonu dla przeciętnego bukietu to 1,5 litra i stopień wypełnienia wazonu to 80%.
– Relacja między rozmiarem bukietu a pojemnością wazonu:
Jednolite bukiety – 0,9 l
Małe mieszane – 0,9 l
Średnie mieszane – 1,6 l
Luksusowe – 2,8 l
– Relacja między wysokością bukietu a pojemnością wazonu:
25-40 cm – 1 l
41-50 cm – 1,2 l
51-60 cm – 2,0 l
> 60 cm – 2,8 l
– Relacja między wagą bukietu a pojemnością wazonu:
100-400 g – 0,9 l
401-700 g – 1,5 l
701-1000 g – 2,0 l
> 1000 g – 2,3 l
– Relacja między iloąścią łodyg a pojemnością wazonu:
7-20 łodyg – 1,2 l
21-40 łodyg – 1,5 l
>40 łodyg – 2,4 l

Wniosek: minimum 1 litr wody w wazonie
Podsumowując, należy pamiętać, że odżywka do kwiatów ciętych jest niezbędna do odpowiedniego rozwoju kwiatów i do utrzymania odpowiedniego środowiska w wazonie, a odpowiednie dawkowanie odżywki zapewni osiągnięcie tego celu. Klienci powinni otrzymać co najmniej:
– odżywkę do kwiatów ciętych na 1 litr wody dla małych
bukietów
– odżywkę na 2-3 litry wody dla większych bukietów

– dodatkową odżywkę do uzupełniania roztworu.

  Szczęśliwego Nowego Roku

materiały prasowe:

www.victus.pl

Zostaw odpowiedź

 

facebook