DECOUPAGE – zapraszamy na warsztaty

Zapraszamy na warsztaty DECOUPAGE

warsztaty poprowadzi Mistrzyni Florystyki  Agnieszka Mitko – Kominek

15 czerwca 2013 r. – sobota, w godzinach 09.00-15.00

Zapisy oraz więcej informacji pod nr tel.: 71 334 09 25.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 160 zł brutto.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Termin płatności do 7 czerwca 2013 r.

Osoby, które nie uiszczą opłaty w terminie będą wykreślane z listy.

Na warsztaty prosimy zabrać: nożyczki, fartuszek ochronny.

Wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe z dopiskiem warsztaty :

Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Wrocław nr 76 1090 2473 0000 0006 2402 0948

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.

ul. Giełdowa 12, 52-438 Wrocław

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów z powodu małej frekwencji.

  Szafirki

Zostaw odpowiedź

 

facebook