KONDYCJONOWANIE KWIATÓW CIĘTYCH PO ZBIORZE.

1. WPROWADZENIE
W ostatnich latach w skali światowej miał miejsce olbrzymi rozwój w sprzedaży kwiatów ciętych. Dzieje się tak dlatego, że ludzie na całym świecie zachwycają się kwiatami i są skłonni płacić za nie nawet duże kwoty.

Kwiaty cięte dostępne są na rynku przez cały rok. Bukiety mieszane powoli zastępują bukiety jednogatunkowe. Kwiaty, o genetycznie krótkim okresie trwałości, dzięki kondycjonowaniu mogą teraz stać w wazonie znacznie dłużej, pomimo długiego okresu transportu i przechowywania, który często przekracza tydzień. Jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na wydłużenie tego czasu jest stosowanie środków do kondycjonowania i przedłużania trwałości kwiatów po zbiorze.

Oto kilka pytań, na które znajdą Państwo odpowiedzi w dalszej części opracowania:
– Co to jest kondycjonowanie ?
– Dlaczego kondycjonowanie jest potrzebne ?
– Jakie są sposoby kondycjonowania ?
– Kiedy stosować kondycjonowanie ?
– Jaka jest przyszłość kondycjonowania ?

2. CO TO JEST KONDYCJONOWANIE ?

Na rynku dostępne są różne środki do kondycjonowania kwiatów ciętych. Właściwa decyzja o wyborze środka, możliwa jest, po zrozumieniu, jakie są potrzeby kwiatów i jak długo trwać będzie okres od ścięcia do dotarcia do ostatecznego klienta. Dlatego krótko wyjaśnimy podstawy fizjologii kwiatów ciętych.

O konieczności stosowania środków do kondycjonowania decydują : po pierwsze różne potrzeby fizjologiczne kwiatów od momentu zbioru do pełnego rozwoju, a po drugie wiedza na temat środków, które te potrzeby zaspokajają. Wyjaśnijmy fizjologiczne potrzeby kwiatów i przedstawmy środki do traktowania kwiatów po zbiorze.

Jak wiadomo, wszystko sprowadza się do trzech głównych problemów :
– równowaga wodna
– równowaga regulatorów wzrostu
– równowaga węglowodanowa.

2.1 Równowaga wodna.
Kwiaty magazynują niewiele wody w łodygach, liściach i pąkach. Należy więc im pomóc w pobraniu odpowiedniej ilości wody. Należy pamiętać, iż wkładając łodygi do wody, może nastąpić zakażenie bakteriami, spowodowane zainfekowanymi łodygami lub brudną wodą ). Jeżeli nie zastosujemy środka zapobiegającego rozwojowi bakterii, to nastąpi zablokowanie systemu naczyniowego i przedwczesne więdnięcie kwiatów.
W tym punkcie nie powinno być wątpliwości – stosowanie samej wody nie jest wystarczające.. Zawsze do wody powinny być dodane środki zapobiegające rozwojowi mikroorganizmów i stymulujące pobór wody.

materiały prasowe:

www.victus.pl

{|}

2.2 Równowaga regulatorów wzrostu
Niszczące działanie etylenu, który powoduje kurczenie się, zniekształcanie i zasychanie pąków oraz żółknięcie liści, to dwa podstawowe problemy. Kwiaty wrażliwe na etylen (np. goździki, frezje, lilie ) powinny być traktowane środkiem zapobiegającym wydzielaniu etylenu, tj. takimi, które zawiera STS (związek srebra) lub AOA ( bez srebra). Czynnikiem zapobiegającym żółknięciu liści są giberyliny. Środki zawierające giberyliny stosowane wkrótce po ścięciu, świadczą o odpowiedzialności i znajomości tematu przez producentów kwiatów. Środki te mogą być stosowane również w czasie transportu od producenta do hurtownika.

2.3 Równowaga węglowodanowa
Większość kwiatów, ścinanych w odpowiednim stadium rozwoju ma wystarczającą ilość węglowodanów dla zapewnienia pełnego rozwoju pąka i zapobieżeniu utraty barwy – na ok.3-4 dni ( w zależności od warunków handlu ). Różnice mogą występować między kwiatami uprawianymi w okresie letnim i zimowym. Kwiaty z letniej uprawy mają wyższą rezerwę węglowodanową, na tym samym etapie rozwoju pąka.

Czasami potrzebne jest zastosowanie środka przyspieszającego kwitnienie już na poziomie producenta, aby uzyskać kwiaty gotowe do sprzedaży, np. w przypadku gipsówki, którą zbiera się w fazie pąka.

3. DLACZEGO KONDYCJONOWANIE JEST POTRZEBNE ?

Badania nad wydłużeniem trwałości kwiatów ciętych, przeprowadzone w wielu krajach, wykazują korzyści, wynikające ze stosowania kondycjonerów w zapobieganiu przedwczesnemu więdnięciu. Kondycjonery nie wydłużają życia kwiatów w sposób sztuczny – pozwalają jedynie kwiatom starzeć się w sposób naturalny.

Aby zilustrować korzyści wynikające ze stosowania kondycjonerów, przedstawiamy tabele, przedstawiające rezultaty wielu eksperymentów, przeprowadzonych w laboratoriach firmy POKON & CHRYSAL. Tabele przedstawiają porównanie długości życia kwiatów kondycjonowanych i niekondycjonowanych w wazonie.

3.1 Równowaga wodna ( zahamowanie rozwoju mikroorganizmów )
Tabela 3.1 ukazuje rezultaty ostatnich eksperymentów (25), przeprowadzonych przez kilka ostatnich sezonów przy użyciu bukietów z jednego gatunku (róż) i bukietów mieszanych. Zastosowano środek RVB – kondycjoner, Chrysal Professional – środek dla hurtowników
i Chrysal Clear – środek dla klientów ostatecznych.

Tabela 3.1
Przedłużenie trwałości róż przy zastosowaniu kondycjonera i odżywki.
Kondycjonowanie róż po ścięciu
Średnia długość życia w wazonie /%/
PRODUCENT
HANDEL
KONSUMENT
W
W
W
100
RVB
W
W
130
RVB
PROF.
W
160
RVB
PROF.
CLEAR
240
W – woda
RVB – kondycjoner, ogranicza rozwój mikroorganizmów,

PROF.   Chrysal Professional, środek dla hurtowników i kwiaciarzy, ogranicza rozwój bakterii i dostępność substancji pokarmowych

CLEAR Chrysal Clear, odżywka do kwiatów ciętych

  Cymbidium - Kwiat na specjalne okazje

materiały prasowe:

www.victus.pl

{|}

3.2 Wnioski z testu
Tabela pokazuje korzyści płynące ze stosowania kondycjonerów i odżywek na wszystkich etapach obrotu kwiatami ciętymi. Największy wpływ na trwałość kwiatów w wazonie ma stosowanie odżywki przez ostatecznego klienta (tabela 3.1).

3.3 Handel
Obserwacja długości łańcucha dystrybucji (od producenta do konsumenta ) wskazuje, że w większości krajów dystrybucja trwa 5-7 dni. Oznacza to, że 3-4 dni po ścięciu większość kwiatów trafia do hurtowników, bądź kwiaciarni. W tym przypadku powinni oni użyć środek zawierający węglowodany – substancje odżywcze – Chrysal Professional.

Kwiaciarnie i supermarkety powinny dodawać do bukietów saszetki z odżywką do kwiatów ciętych lub przynajmniej zalecać klientom stosowanie odżywki w wazonie.

Kondycjonowanie kwiatów na poziomie producenta jest niewystarczające do uzyskania efektu satysfakcjonującego konsumenta. Dlatego producenci powinni informować hurtowników, a oni kwiaciarzy o konieczności traktowania kwiatów na każdym poziomie dystrybucji. Wtedy tylko klienci ostateczni będą zadowoleni i powrócą po kolejny zakup. Jest to więc wspólny interes.

4. JAKIE SĄ SPOSOBY KONDYCJONOWANIA ?

Na rynku są 3 typy środków do kwiatów ciętych :
– kondycjonery – dla producentów kwiatów
– środki stymulujące pobór wody wraz ze składnikami odżywczymi – dla handlowców
– odżywka wspomagająca pełen rozwój pąków – dla klienta ostatecznego

Z jednej strony ta różnorodność może wydawać się utrudnieniem dla stosującego środek, z drugiej strony pozwala na łatwiejszy dobór środka dla poszczególnego etapu dystrybucji, uwzględniając warunki klimatyczne, pakowanie, transport itp.

4.1 Zmiany w łańcuchu dystrybucji
Jak wcześniej wspomniano kwiaty powinny być zasilane w wodę na każdym poziomie dystrybucji. Blokowanie systemu naczyniowego jest głównym powodem przedwczesnego więdnięcia. Ważną sprawą jest tutaj jakość wody, głównie ze względu na infekcje mikroorganizmami oraz dostarczanie większej ilości składników odżywczych na poszczególnych etapach dystrybucji. Na różnych poziomach, kwiaty potrzebują różnych środków. Poniższa tabela pokazuje zależności pomiędzy : ilością łodyg na litr roztworu, potrzebą dezynfekcji i potrzebą zasilania środkami odżywczymi na różnych etapach dystrybucji.

  Kwiaty zamiast słów -Najmodniejsze kwiaty cięte - Lato 2008

materiały prasowe:

www.victus.pl

{|}

Tabela 4.1

poziom
producent
handel
konsument
długość (dni)

1-3
2-7
więcej niż 7
liczba łodyg na litr

50-100
25-100
5-15
znaczenie dezynfekcji
wysoka
wysoka
niska
znaczenie substancji odżywczych
drugorzędne1
umiarkowane
wysokie
rodzaj środka

kondycjoner
środki stymulujące pobór wody wraz ze substancjami odżywczymi
odżywka
1 dla niektórych typów kwiatów np. dla gipsówki odżywianie jest bardzo ważne

Każda łodyga jest w pewnym stopniu zainfekowana, tak więc mieszane bukiety
z kwiatów od różnych producentów, szczególnie te rosnące bezpośrednio
w glebie, są najbardziej zainfekowane. Jeśli nie będą stosowane środki zgodnie
z wymaganiami, odpowiednimi dla każdego etapu, to efekt końcowy nie będzie zadowalający.

5.  KIEDY STOSOWAĆ KONDYCJONERY ?

Tabela 5.1. pokazuje zależności między stosowaniem środków, a poszczególnymi poziomami dystrybucji.

poziom

producent
handel
konsument
równowaga wodna 2)

+
+
+
równowaga regulatorów wzrostu 1)

+
równowaga węglowodanowa 3)

-/+
-/+
+
1) Środki zapobiegające rozwojowi mikroorganizmów, powinny być stosowane zawsze przy podawaniu wody, szczególnie przy długim traktowaniu ( np. w weekendy, w czasie transportu).
2) Środki hamujące powstawanie etylenu mogą być stosowane kilka razy, również na późniejszych etapach dystrybucji, najważniejsze jest jednak pierwsze zastosowanie – bezpośrednio po ścięciu, które hamuje powstawanie etylenu i zapobiega żółknięciu liści,
3) Stosowanie środków zawierających substancje pokarmowe jest konieczne na poziomie producenta lub hurtowni, jeżeli zbiór kwiatów nastąpił przedwcześnie – dla kwiatów zbieranych w pąkach oraz na poziomie handlu detalicznego, po długim okresie transportu.

materiały prasowe:

www.victus.pl

{|}

5.2 Giełda

Widząc ogromny, pozytywny wpływ kondycjonowania, giełdy holenderskie wprowadziły od 1980 roku, obowiązek kondycjonowania większości gatunków kwiatów ciętych (patrz tabela 5.2.) Klasyfikacja kwiatów oparta jest na potrzebie kondycjonowania , np. róże są najbardziej wrażliwe na blokowanie systemu naczyniowego i dlatego muszą być traktowane środkami ograniczającymi rozwój mikroorganizmów. Już od 1974 roku wprowadzono obowiązek dodawania saszetki z odżywką do bukietów lilaków (bzu).

Tabela 5.2.
Postanowienie o konieczności stosowania kondycjonerów na poziomie produkcji, wprowadzone od 1.04.96. przez giełdy holenderskie

ŚRODKI HAMUJĄCE POWSTAWANIE ETYLENU
Obowiązkowe  Zalecane
ŚRODKI HAMUJĄCE ROZWÓJ MIKROORGANIZMÓW
Obowiązkowe   Zalecane
Aconitum
Aquilegia
Asclepias
Delphinium
Dianthus
Dicentra
Euphorbia fulgens
Gypsophila
Lathyrus
Lavatera
Lilium
Physostegia
Veronica
Alstroemeria
Antirrinum
Bouvardia
Campanula
Fraesia
Gypsophilaa
Scabiosa
Achillea
Astilbe
Anthirrhinum
Aster novi belgii
Bouvardia
Cotinus
Campanula
Carthamus
Celosia
Chrysantemum
Gentiana
Mathiola
Rosa
pozostałe kwiaty letnie
Gerbera
Solidaster
Syringa

ŚRODKI HAMUJĄCE ŻÓŁKNIĘCIE LIŚCI
Obowiązkowe
ŚRODKI Z ODŻYWKĄ, WYMUSZAJĄCE KWITNIENIE
Obowiązkowe
Alstroemeria
Euphorbia fulgens
Gypsophila
Saszetki z odżywką muszą być dodawane na poziomie producenta do bukietów z Bouvardią, łodygami krzewów, takimi jak Mimosa, Syringa, Viburnum itp.

materiały prasowe:

www.victus.pl

Zostaw odpowiedź

 

facebook