Rośliny mają inteligencję

Rośliny potrafią myśleć i podobnie jak ludzie odczuwają stres – przewrotne, ale czy niemożliwe? Odkryć w tej dziedzinie dokonał profesor Stanisław Karpiński, który będzie gościem „Horyzontów poznania SWPS”. Spotkanie odbędzie się 27 października o godz. 18.00 w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (ul. Chodakowska 19/31). Dyskusję poprowadzi Wojciech Eichelberger.

Profesor Stanisław Karpiński należy do wąskiej grupy najlepiej cytowanych polskich biologów. Jest kierownikiem Laboratorium Fizjomiki i Modelowania Biotechnologicznego Roślin w SGGW. Jego publikacje ukazują się w prestiżowych czasopismach naukowych, m.in.: „Science”, „Plant Cell”, „Plant Journal” czy „Plant Physiology”. Obecnie realizuje badania nad molekularnymi i genetycznymi mechanizmami kontrolującymi odpowiedzi obronne i aklimatyzacyjne roślin przed czynnikami stresowymi.

„Horyzonty poznania SWPS" to nowatorski cykl comiesięcznych otwartych spotkań z wybitnymi naukowcami z Polski i zagranicy organizowany przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. To pomysł uczelni na popularyzowanie nauki – poprzez prezentację badaczy prowokujących do myślenia i przełamujących istniejący nurt myślowy reprezentowany przez naukowców w swojej dziedzinie. Zaproszeni goście to przedstawiciele nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych, którzy wpisują się w interdyscyplinarny profil uczelni. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji: www.swps.pl.

***
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 15 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci około 13,5 tys. studentów. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, m.in. wspiera rozwój sztuki, realizując innowacyjny cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć.

materiały prasowe:
www.swps.pl.

  WARSZTATY BOŻE NARODZENIE W KWIATACH

Zostaw odpowiedź

 

facebook