PODSTAWOWY KURS FLORYSTYCZNY 05-20 listopad 2012 SITO

Zarząd Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddziału Poznańskiego (SITO) – członek Międzynarodowej Federacji Florystycznej FLORINT –    International Florist Organisation, ma przyjemność zaprosić Państwa na PODSTAWOWY KURS FLORYSTYCZNY w dniach 05-20 listopada br. (trzy zjazdy)  w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

*       posiadają minimum wykształcenie podstawowe
*       mają zdolności manualne oraz zmysł estetyczny

*         chcą związać swą przyszłość zawodową z szeroko pojętym
bukieciarstwem, florystyką i dekoratorstwem

Szkolenie florystyczne podstawowe kończy się egzaminem w formie praktycznej oraz teoretycznej (test). Kurs zaliczany jest na podstawie obecności (wymagana obecność na 90% zajęć i samodzielnej pracy na zajęciach.

TERMIN KURSU:
05-20 listopad 2012 r.

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:
do 26 październik 2012 r.

PLANOWANY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:
70 godzin.

KOSZT UCZESTNICTWA:  1.450 zł brutto

MIEJSCE  KURSU:
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
RADA W POZNANIU
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań

O KOLEJNOŚCI WPISU NA LISTĘ UCZESTNIKÓW, DECYDUJE DATA WPŁYWU WPŁATY!

Koszt kursu florystycznego podstawowego zawiera wszelkie materiały szkoleniowe, materiał florystyczny, serwis kawowy oraz obiad.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu na 2 tygodnie przed planowanym terminem w przypadku niedostatecznej liczby kandydatów (termin kursu ulegnie zmianie).

Zgłoszenie udziału w kursie należy przesłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział
Poznański ul. Wieniawskiego 5/9,   61-712 Poznań

 lub drogą elektroniczną: sito@sito.poznan.pl

w terminie do: 26 października 2012 r.

Organizator:
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Poznań
Sekcja florystyczna.

Szczegółowe informacje w biurze SITO:
telefon: 61 853 67 16
sito@sito.poznan.pl

fot.sxc.hu
  POLSKIE STOISKO NARODOWE NA MIĘDZYNARODYCH TARGACH ROŚLIN (IPM) W ESSEN - 2014 w dniach 28-31styczni

Zostaw odpowiedź

 

facebook