Ocalić od zapomnienia Międzynarodowy Pokaz Florystyczny Rynek Hurtowy Bronisze 27 września 2011

Mistrzowie Florystyki: Monika Kudłacz z Polski, Antanas Mazonas z Litwy i Franky Bollingh z Belgii wykonają kompozycje związane z florystyka funeralną. Będą prezentowane również kompozycje na Wszystkich Świętych. Jak wszystkie pokazy wcześniej organizowane w Broniszach, także „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” adresowany jest do właścicieli kwiaciarń, florystów i stylistów.
Tematem tegorocznego pokazu będą kompozycje przygotowywane na Dzień Wszystkich Świętych, kompozycje funeralne oraz duże formy dekoracyjne w ramach, np. służące dekoracji kaplic i kościołów. W każdej kompozycji floryści uwzględnią kryterium cenowe, będą zatem wiązanki dla klientów mniej zamożnych oraz takie, gdzie cena dla zamawiającego nie jest najważniejszym czynnikiem.
Organizatorami pokazu są: Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach oraz Smithers Oasis Germany GmbH producent i dystrybutor produktów florystycznych OASIS®.
Pokazowi towarzyszyć będzie wystawa florystyki funeralnej w aranżacji uczniów Akademii Florystycznej Marioli Miklaszewskiej.

MISTRZOWIE FLORYSTYKI:

M O N I K A K U D Ł A CZ (Polska) Mistrzyni florystyki, ukończyła w 2007 roku Akademię Florystyczną Marioli Miklaszewskiej, wcześniej Szkołę Florystyczną Małgorzaty Niskiej. Po odbyciu kursu florystycznego w Holandii otrzymała uprawnienia międzynarodowego sędziego sztuki florystycznej. Od 2009 roku jest w Krakowie właścicielką pracowni florystycznej – City Flowers. Prowadzi pokazy, pracuje w komisjach sędziowskich. Jest pasjonatka podróży z plecakiem. Kocha eksperymenty…. kulinarne , który jak podkreśla oddaje się codziennie.
A N T A N A S M A Z O N A S (Litwa)Mistrz florystyki, zwycięzca Grand Prix Florystyki na Litwie w 2010 roku. Urodzony w Kłajpedzie, z wykształcenia prawnik, który zakochał się w kwiatach i zmienił fach. Jest absolwentem znanej szkoły Marijusa Gvildysa i Petera Hessa. Uczestnik międzynarodowych wystaw i targów sztuki florystycznej.
F R A N K Y B O L L I N G H (Belgia) Mistrz florystyki, ukończył Szkołę Vught w Holandii. Aż trzykrotnie był mistrzem Belgii we florystyce. Bierze czynny udział w pokazach florystycznych w największych miastach Europy. Kształci młodych adeptów sztuki florystycznej. Pracuje dla kilku magazynów florystycznych, a także – aby mieć stały kontakt z klientami – prowadzi kwiaciarnię BOTANICUS.

ORGANIZATORZY:

  Konkurs dla Kwiaciarń 24-26.02.2012 -SITO -VII MMFP 2012 - Targi Gardenia

WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. BRONISZE jest największym i najnowocześniejszym miejscem hurtowego obrotu kwiatami, owocami i warzywami w Europie Środkowo – Wschodniej. Powierzchnia zabudowana zajmuje prawie 40 hektarów. Działalność handlową prowadzi około 450 firm, z tego 1/3 to producenci i dystrybutorzy kwiatów, akcesoriów dekoracyjnych oraz dodatków florystycznych. Dwie hale handlowe z tym asortymentem zajmują ponad 16 tysięcy m 2. Każdego dnia publikowana jest ceduła
cenowa owoców, warzyw krajowych i importowanych oraz kwiatów ciętych i doniczkowych. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) realizowana jest na wielu płaszczyznach, poza działaniami czysto filantropijnymi prowadzone są działania na rzecz interesariuszy zgodnie z ich oczekiwaniami oraz z przyjętymi formami aktywności spółki.

SMITHERS OASIS GERMANY GMBH jest światowym liderem w produkcji gąbki florystycznej oraz odżywek do kwiatów. Firma działa od 1954 roku, prowadzi 20 oddziałów na całym świecie. Poza produkcją Smithers Oasis prowadzi na szeroką skalę działania edukacyjne, związane z wdrażaniem najnowszych produktów dostosowanych do potrzeb coraz bardziej wymagających klientów. W stałej ofercie handlowej Smithers- Oasis ma ponad 200 produktów z gąbką florystyczną OASIS® i ponad 700 innych produktów związanych z florystyką.

Partnerem Pokazu jest Akademia Florystyczna Marioli Miklaszewskiej . Od 6 lat AKADEMIA szkoli florystów i mistrzów florystyki na najwyższym światowym poziomie. Istotą kształcenia w tej szkole jest postawienie na perfekcyjne opanowanie rzemiosła przy równoczesnym traktowaniu florystyki jako sztuki.

 

WR-SRH S.A Bronisze

Zostaw odpowiedź

 

facebook