parviflora

parviflora

Magdalena
Lasocka
664 636 XXX
www.parviflora.pl

90-404 Łódź

Próchnika 8

Uniwersytet Łódzki, Wydział Bilogii i Ochrony Środowiska, kierunek Biologia, specjalność Biologia Środowiskowa, katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin

Akademia Florystyki - kurs bukieciarstwa podstawowy

Akademia Florystyki Łódź - kurs bukieciarstwa zaawansowany, zakończony egzaminem, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

własna kwiaciarnia od 2008r, od 2011r - pracownia florystyczna

0

    Brak wpisu w danej kategorii.

facebook