11 grudnia – warsztaty florystyczne: FLORYSTYKA BOŻONARODZENIOWA

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. zaprasza na warsztaty florystyczne: FLORYSTYKA BOŻONARODZENIOWA

Warsztaty poprowadzi Mistrzyni Florystyki Monika Bębenek

11 grudnia 2010 roku – sobota 9.00-15.00

Zapisy oraz więcej informacji pod nr tel. 0 71 334 09 34/25.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 180 zł brutto.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin płatności do 3 grudnia 2010 r. (osoby, które nie uiszczą opłaty w terminie będą wykreślane z listy).

—————————————————————————-

Na warsztaty prosimy zabrać narzędzia tj. nóż, nożyczki, sekator itp.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek nr: 76 1090 2473 0000 0006 2402 0948 Bank Zachodni WBK S.A. 3/O Wrocław z dopiskiem "warsztaty florystyczne".

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów florystycznych z powodu braku frekwencji.

  Ach co to był za ślub - warsztaty z okazji 5 urodzin E-FLORYSTYKA.PL

Zostaw odpowiedź

 

facebook